ไทย | Eng 
king3sk+p-coloroc-colorsk spray colordecorativeautoFiber

Golden Arrow Coating Co., Ltd.

At present, Golden Arrow Coating covers Decorative Paint, Automotive Paint and Construction Chemical. We offer good products together with training and technical support, which results in our custom profitability. Because we believe that your success is our success.


White Factory
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านมา บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้เข้าร่วมรับฟังความรู้และพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์โรงงานสีขาว ในการมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยดำเนินการตามเกณฑ์โรงงานสีขาว หรือตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปูเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมสีขาว
Golden Arrow Coating Co., Ltd.
Golden Arrow Coating Co.,Ltd.
586 Moo.4 Soi 13B Bang-poo Industrial Estate.
Sukhumvit Rd, Km.37, Praksa, Amphur Muang, Samutprakarn 10280
Tel. +66(0) 2323 0770-2 Fax +66(0) 2323 0773